Рекомендація

Курс “Проектування швейних виробів” є складовою компонентою професійно-практичної підготовки з шкільного предмету “Трудове навчання” освітньої галузі “Технології (Трудове навчання)”, мета якої полягає у здійсненні завдань загальноосвітньої школи з орієнтацією на культурно-історичний досвід.

Процес виготовлення одягу можна подати трьома основними етапами: моделювання – розробка, або вибір фасону моделі, конструювання – побудова креслень конструкцій одягу і нарешті, пошиття, що включає в себе різноманітні прийоми та методи повузлової обробки деталей виробу і пошиття одягу в цілому. Курс “Проектування швейних виробів” охоплюює два перших етапи виготовлення одягу.

Основна мета курсу “Проектування швейних виробів”, як навчальної дисципліни, полягає у вивченні загальних відомостей про одяг, вимог до нього, висвітленні існуючих методів моделювання та конструювання швейних виробів з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей тілобудови людини.

Метою курсу є максимальний розвиток у студентів творчого мислення, ініціативи, виховання відчуття форм, ліній, пропорції, ритму, кольору, загальної гармонії.

Ці знання допоможуть в подальшій професіональній педагогічній діяльності майбутніх вчителів “Трудового навчання”, які покликані розвинути природній естетичний смак своїх учнів, ввести їх в світ краси, гармонії, навчити любити працю та навколишній світ.

Основними завданнями курсу є:

- засвоєння необхідної суми знань з курсу для подальшої професійної педагогічної діяльності, проведення занять з предмету “Трудове навчання”, профорієнтаційної роботи тощо;

- опанування методик конструювання одягу різного асортименту, призначення та складності;

- ознайомлення з принципами моделювання, розробкою фасонів одягу класичних, оригінальних та нових форм і конструкцій;

- формування необхідних професійних навичок і якостей, таких як наполегливість, охайність тощо;

- виховання творчої особистості, якнайповніший розвиток її інтересів, здібностей;

- опанування основ композиції костюма.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

1. Анатомічну будову і особливості зовнішньої форми тіла людини;

2. Принципи і етапи побудови креслень конструкцій плечових і поясних виробів;

3. Методи технічного моделювання конструкцій одягу різного асортименту;

4. Закономірності змін конфігурацій для фігур різної тілобудови та постав;

5. Засвоїти спеціальну термінологію, знати значення основних термінів, їх вимову та написання.

6. Правила композиції.

7. Правила кольорознавства.

8. Правила гармонізації костюма.

Вміти:

1. Визначати типи будови тіла людини з урахуванням вікових, статевих та етнографічних характеристик;

2. Правильно вимірювати розмірні ознаки тіла людини, необхідні для побудови креслень та записувати їх в прийнятній формі;

3. Будувати креслення конструкцій швейних виробів в масштабі М 1:4, М 1:1.

4. Вносити фасонні особливості в креслення конструкцій, використовуючи прийоми технічного моделювання;

5. Вносити зміни в креслення конструкцій одягу з урахуванням особливостей тілобудови, типу постави, результатів примірок тощо.

6. Виготовляти та оформляти лекала деталей швейних виробів та виконувати їх градацію з урахуванням технічних вимог.

7. Будувати фігуру людини з чітко виявленими конструктивними пасами.

8. Застосовувати знання композиції в створені нових форм костюма.

9. Об’єднувати свої знання та вміння при створені будь-якої з художніх систем в творчій роботі.

При вивченні курсу для студентів головними є осмислення та опанування композиційних засобів через матеріалізацію у вигляді об’єму або графічного зображення форм костюму. В обох випадках рсновою для роботи є людська фігура з її фізичними та пластичними якостями.

Навички опанування спеціальною пластикою руху фігури, пластикою одягу на фігурі на початковому етапі навчання з композиції формуються на рівні “одяг-зображення”.

Програмою передбачені лекційні та лабораторні заняття, які будуть проводитися у лабораторіях кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання. Лекційний матеріал пропонуємо Вам вивчити дистанційно, який складається з окремих текстових документів у вигляді тем. Кожна з тем вміщує лекційний матеріал, тест для самоконтролю, творчі вправи та контрольні запитання. Перед початком вивчення теми рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОЕКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ”.

1 2 3 4 5  Наверх ↑