2.Рушійні сили та фактори економічного прогресу

Протиріччя є джерелом саморозвитку, його рушійною

силою. Але слід підкреслити, що кожне протиріччя проходить в своєму розвитку такі етапи:

а) тотожність;

б) різниця;

в) протилежність;

г) конфлікт;

д) розв’язання протиріч.

Розвитку продуктивних сил характерні свої протиріччя. Вони підпорядковуються своїм внутрішнім законам. Прагнення людей пристосовувати до своїх потреб нові джерела енергії, корисні копалини і т.д. породжує протиріччя між людьми і природою, які являють собою внутрішні джерела розвитку всієї системи продуктивних сил. Ця система, незалежно від типу суспільно-економічної формації, включає такі елементи:

1) робочу силу;

2) засоби праці;

3) предмети праці;

4) сили природи, які використовуються людьми.

Протиріччя між названими елементами також складають

внутрішнє джерело розвитку системи продуктивних сил і проявляються в формі:

а) потреб людей;

б) інтересів людей;

в) мотивів людей;

г) цілей людей.

Основними факторами економічного прогресу є:

1) протиріччя продуктивних сил;

2) протиріччя техніко-економічних відносин;

3) протиріччя економічної власності;

4) протиріччя господарського механізму;

5) протиріччя між продуктивними силами і відносинами власності;

6) протиріччя між сферами відтворення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑