3. Контрольний пакет акцій. Холдінги. Фіктивний капітал

Вирішальний вплив на прийняття рішень акціонерного

товариства має контрольний пакет акцій. Теоретично – це 50% всіх випущених акцій і плюс ще одна, тобто, це найбільша кількість акцій, яка може бути зосереджена в руках одного акціонера. Тому при голосуванні, а кожна акція дає один голос, з тих чи інших питань діяльності акціонерного товариства власник такого пакету акцій завжди має можливість нав’язати акціонерам свою пропозицію. В реальному ж житті контрольний пакет акцій набагато менший. Достатньо мати іноді 5 - 10% загальної кількості акцій, щоб однозначно впливати на рішення акціонерного товариства, бо акціонерний капітал, як правило, розподіляється серед маси акціонерів, які мають невеликі суми акцій і практично в загальних зборах акціонерів участі не беруть.

З розвитком акціонерної форми організації підприємств і формування системи участі, виникли і отримали широке розповсюдження холдінги. Холдінг – це компанія, яка створюється з метою скуповування контрольних пакетів акцій інших, дрібніших акціонерних товариств. Концентрація контрольних пакетів дає можливість холдінгу контролювати ці компанії й використовувати їх діяльність у своїх інтересах.

Система участі – це володіння одними акціонерними компаніями контрольними пакетами акцій інших акціонерних товариств. Суть системи участі полягає в тому, що головна компанія “мати” скуповує контрольні пакети акцій інших компаній “дочірніх” , які в свою чергу підпорядковують собі ще дрібніші товариства “онуків” . Так створюється розгалужена система фінансової залежності, при якій, володіючи власним відносно невеликим капіталом, можна контролювати в декілька разів більший капітал, скеровуючи його діяльність у русло своїх інтересів.

Виникнення акціонерних товариств та випуск цінних паперів ведуть до утворення фіктивного капіталу. Фіктивний капітал – це капітал, який існує у вигляді цінних паперів, а реальний капітал – це капітал (грошовий, продуктивний, товарний), який безпосередньо опосередковує процес виробництва.

Цінні папери є лише титулами власності, які дають право на отримання доходу ( дивіденду, процента ), але самі ж у процесі створення цього доходу участі не беруть. Виникнувши на основі реального капіталу, фіктивний капітал відривається від нього, потрапляє на фондову біржу й стає там об'єктом купівлі-продажу.

Наявність і збільшення фіктивного капіталу створює ілюзію зростання народного добробуту. Складається враження, що все більша маса людей збагачується, бо купуючи цінні папери вони можуть отримати на них доходи. Реальна ж ситуація на сучасному етапі зовсім інша.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑