1. Акціонерний капітал та акціонерні товариства

На основі функціонування позичкового капіталу та розвитку кредитної системи виникають акціонерні товариства й акціонерний капітал. В 19 ст. суспільство зіткнулося з проблемою, суть якої полягала в тому, що індивідуальні капітали, якими б великими вони не були, виявилися недостатніми для організації великих підприємств, а саме:

а) будівництво залізниць;

б) будівництво великих фабрик і заводів;

в) заснування могутніх банків.

Будівництво, основане на індивідуальній приватній власності, задовольнити зростаючі потреби населення вже не могло.

Щоб подолати суперечність між зростаючими потребами суспільства й можливостями дрібного виробництва, необхідно було шукати таку форму організації суспільного виробництва, яка б, з одного боку, дала можливість об’єднати індивідуальні капітали в єдиний великий капітал, а з іншого, - зацікавити безпосередніх робітників і власників індивідуальних капіталів у ефективному функціонуванні підприємства. Такою формою організації виробництва стало акціонерне товариство.

Акціонерне товариство – це підприємство, капітал якого утворюється за рахунок внесків його учасників шляхом придбання ними акцій. Капітал, утворений таким чином, називається акціонерним капіталом.

Частка кожного учасника товариства в цьому капіталі визначається кількістю акцій, якими він володіє. Акціонерне товариство відрізняється від одноосібного підприємства такими ознаками:

а) випуском і функціонуванням акцій;

б) демократичною організацією управління;

в) більш ефективним функціонуванням.

Спонукальним матеріальним мотивом купівлі акцій є можливість отримати прибуток на свій капітал у формі дивіденду. Дивіденд – це частина прибутку акціонерного товариства, яка виплачується власникам акцій згідно з розмірами вкладеного капіталу. Дивіденди розраховуються таким чином:

а) із загальної суми прибутку акціонерного товариства вираховуються видатки на розвиток;

б) вираховуються виплати процентів за кредити;

в) вираховуються виплати премій керівникам за успішну діяльність;

г) сума прибутку, яка залишилась, ділиться на кількість акцій.

Дивіденди можуть перевищувати розміри, які були оголошені при випуску акцій, а можуть і зовсім не виплачуватись. Все це залежить від ефективної діяльності акціонерного товариства.

Акціонерні товариства бувають двох видів:

а) закриті – це такі товариства, акції яких розподіляються між засновниками і не можуть вільно купуватися та продаватися на ринку цінних паперів;

б) відкриті – це акції таких товариств, які вільно купуються і продаються на фондових біржах.

В Україні на сучасному етапі формуються переважно акціонерні товариства закритого типу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑