1. Підприємство як первинна ланка економіки

Народне господарство любої країни – це складна економічна система, яка організаційно виступає як сукупність багатьох галузей. Кожна галузь, виступаючи частиною народного господарства, в свою чергу складається з сукупності окремих підприємств, які виробляють найрізноманітнішу продукцію.

Підприємство, з політекономічної точки зору, - це первинна ланка суспільного поділу праці й основний суб’єкт ринкової економіки. В такій якості підприємство виступає тому, що:

а) саме на підприємстві проходить процес виробництва матеріальних благ і надання послуг;

б) підприємство має закінчений цикл відтворення, покриває свої видатки своїми доходами, тобто діє на основі комерційного розрахунку;

в) підприємство являється самостійним господарюючим суб’єктом з правами юридичної особи.

Відповідно до обсягів господарського обороту й кількості працюючих підприємства поділяються на великі й малі. До малих підприємств належать підприємства:

1) в промисловості – з кількістю працюючих до 200 осіб;

2) в інших галузях виробничої сфери – до 50 осіб;

3) у невиробничій сфері – до 25 осіб;

4) у роздрібній торгівлі – до 15 осіб.

З точки зору умов користування майном і результатами праці підприємства поділяються на первинні, де користування основане на праві власності, й орендні, де користування зумовлено правом тимчасового володіння.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑