ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які стадії проходить капітал у процесі кругообороту?

2. Які форми набуває капітал на кожній стадії кругообороту капіталу?

3. Які функції виконує кожна форма капіталу?

4. В чому полягає сутність кругообороту капіталу?

5. Що Ви розумієте під оборотом капіталу?

6. Час обороту капіталу і його складові.

7. В чому полягає відмінність у поділі капіталу на основний і оборотний, постійний і змінний?

8. Сутність фізичного і морального зносу.

9. Що собою являє амортизація і норма амортизації?

10. Механізм відтворення основного капіталу.

11. Що собою являють оборотні засоби підприємства, їх склад?

12. Назвіть фактори, які впливають на швидкість обороту капіталу.

13. Що собою являє собівартість продукції?

14. Назвіть види собівартості і чим вони відрізняються.

15. Як Ви розумієте такі поняття, як “валовий продукт”  і  “виручка”;  “валовий доход”  і  “чистий доход”; “балансовий прибуток”  і  “чистий прибуток” ?

16. В чому полягає різниця між нормою прибутку і нормою рентабельності?

17. Як визначити норму рентабельності?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑