2. Сутність обороту капіталу.

Основний і оборотний капітал.

Кругооборот капіталу, що визначається  не  як  окремий акт, а як постійно повторювальний процес, називається оборотом капіталу. Період протягом якого вся авансована вартість проходить сферу виробництва та обігу і повертається до власника з вартістю додаткового продукту, становить час обороту. На час обороту капіталу впливають такі фактори:

1) специфіка умов виробництва і обігу в різних галузях господарства;

2) внутрігалузеві відмінності;

3) рівень технічного оснащення;

4) рівень діяльності комерційних служб;

5) попит і пропозиція та ін.

Для  визначення і  порівняння  швидкості  обороту  різних індивідуальних капіталів, як загальну міру, приймають один оборот протягом року. Швидкість обороту того чи іншого капіталу становить кількість його оборотів за рік. Число оборотів можна визначити за такою формулою:

n =  О / о, де

n – число оборотів;

О – 12 місяців;

о – фактичний час обороту капіталу  чи фондів у місяцях.

Кожний господарюючий суб’єкт для організації процесу виробництва використовує  різні  уречевлені фактори,  які  функціонують  по  різному  за часом ( будівлі, машини, устаткування, сировина, матеріали, енергоносії і т.д. ). З цього випливає, що уречевлені фактори по різному переносять свою вартість на виготовлений продукт.

Та частина вартості застосованих засобів виробництва, яка переноситься на виготовлений продукт поступово, протягом ряду циклів виробництва і повертається до власника в грошовій формі частинами, в міру реалізації товарів, називається основним капіталом.

Оборотний капітал – це частина продуктивного капіталу, яка протягом одного виробничого циклу втрачає свою споживну вартість, а її вартість повністю переноситься у вартість товару і повністю повертається до власника в грошовій формі після реалізації товару.

Поділ капіталу на основний і оборотний властивий лише для продуктивного капіталу. Грошовий і товарний капітали, які функціонують у сфері обігу, такого поділу не мають.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑