1. Сутність кругообороту капіталу та його стадії

Початковий шлях капіталу історично і логічно

починається з грошової форми. Щоб перетворити гроші в капітал, їх необхідно зробити знаряддям експлуатації найманих працівників для створення додаткової вартості. Тому підприємець із своїм грошовим капіталом спочатку звертається до товарного ринку і ринку праці, де він купує засоби виробництва і робочу силу. Цей рух капіталу можна виразити формулою:

 Рс

Виконуючи функції  засобу обігу та платежу, гроші виступають як грошова форма капіталу.  Купівля засобів виробництва і робочої сили перетворює грошову форму капіталу на продуктивну. Це  перша стадія руху капіталу, яка характерна для сфери обігу.

Куплені підприємцем фактори виробництва в сфері обігу повинні бути застосованими в процесі виробництва. Це застосування відбувається на другій стадії руху капіталу, яка називається продуктивною  ( … В … ).

В процесі виробництва в результаті поєднання робочої сили із засобами виробництва відбувається продуктивне їх споживання, в якому робітники своєю працею створюють нову вартість (  v + m ). При цьому капітал знову змінює свою форму – з продуктивної він перетворюється на товарну  Т1. Тому підприємець знову повертається на товарний ринок, але вже не як покупець, а як продавець.  У цьому акті вартість скидає з себе товарну форму й набуває первісної грошової форми. Товарний капітал знову перетворюється на грошовий капітал ( Г1). Це третя стадія руху капіталу, яка називається сферою обігу і виражається формулою  ( Т1  -  Г1).

Таким чином, капітал у своєму русі послідовно проходить три стадії і тричі змінює свою форму. Цей рух можна виразити такою формулою:

Процес руху капіталу, який охоплює три стадії, де він послідовно набуває трьох різних форм, кожна з яких виконує певну функцію, називається кругооборотом промислового капіталу. 

Функції форм капіталу:

1) функція грошового капіталу – створення умов для здійснення процесу виробництва;

2) функція  продуктивного  капіталу  –  створення  і  збільшення вартості;

3) функція товарного капіталу – повернення підприємцю авансованогона виробництво капіталу разом з реалізованим додатковим продуктом у формі прибутку.

Рух промислового капіталу не обмежується одним кругооборотом, відбувається безперервне, постійне повторення кругооборотів капіталу, що можна виразити такою формулою:

Г – Т …В… – Т1 – Г1 – Т … В1…Т11 – Г11 – Т …В11…Т111 – Г111.

Виділивши при цьому:

1)кругооборот грошового капіталу Г  –  Т …В…  Т1 – Г1 ;

2)кругооборот продуктивного капіталу В… Т1 – Г1 – Т …В1;

3)кругооборот  товарного капіталу Т 1– Г 1– Т  … В … Т 11.

А це означає, що у складі класу підприємців виділяються:

а) промислові підприємці;

б) торговельні підприємці;

в) банкіри.

Між цими підприємцями існують певні економічні і навіть політичні взаємозв’язки, які суттєво впливають на стан економіки в цілому.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑