ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

а) до якої групи економічних законів відноситься закон конкуренції і чому?

б) чи характерна конкуренція для економіки України?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що собою являє конкуренція?

2. Позитивні та негативні наслідки конкуренції.

3. Назвіть основні типи конкуренції.

4. Які Ви знаєте методи конкуренції?

5. Що собою являє монополія?

6. Які Ви знаєте типи монополізму?

7. Основні форми монополістичних об'єднань.

8. Хто вважається монополістом на ринку в Україні?

9. Форми конкуренції.

10. Суть закону концентрації виробництва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑