Рекомендація

Кожна людина щоденно споживає матеріальні блага. Вона мусить знати, які є форми привласнення життєвих благ, форми господарювання, як найбільш доцільно розподіляти працю, робочу силу, виробничі ресурси, в яких умовах вона дає ефективні результати і може мати відповідну винагороду. Будь-який член суспільства цікавиться цінами, причинами їх коливань, способами боротьби з інфляцією. Тому сьогодні необхідне формування нового національного економічного мислення. Ще в свій час М.Твен говорив, що знання політекономії – першооснова вмілого керівництва державою і наймудріші люди всіх часів присвячували цьому предмету всю велич свого генія, життєвий досвід, пізнання.

Сучасне економічне мислення – це не тільки усвідомлення основоположних принципів господарювання, розуміння суті і головних напрямків економічного розвитку. Передусім це перетворення економічних знань на практичні дії, що забезпечують високий економічний ефект.

При вивченні курсу, студенти повинні придбати навики самостійного дослідження, аналізу і оцінки економічних процесів та явищ. Для цього потрібно постійно цікавитися поточними економічними процесами як в Україні, так і за межами національної економіки. Це дуже суттєво для сучасного спеціаліста, вченого, політика, керівника.

Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів коледжів, учнів шкіл бізнесу – всіх, хто вивчає політичну економію, основи економічної теорії, цікавиться економічними проблемами та закономірностями.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Політична економія”!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑