3. Сутність сукупного суспільного продукту

Результатом суспільного виробництва є сукупний суспільний продукт.

Сукупний суспільний продукт – це сукупність матеріальних і духовних  благ, створених суспільством за один рік. Його можна визначити як в натурально-речовій формі , так і у вартісній.

За натурально-речовою формою сукупний суспільний продукт (ССП) можна записати таким чином:

ССП  =  ∑ ЗВ  + ∑ ПС, де

∑ ЗВ – сукупність засобів виробництва, створених суспільством за один рік в натурально-речовій формі;

∑ ПС – сукупність предметів споживання, створених суспільством за один рік в натурально-речовій формі.

Це сукупність матеріальних і духовних благ, створених суспільством конкретною працею.

За вартісною формою сукупний суспільний продукт  можна записати таким чином:

ССП  =  С  +  V  +  m, де

С – вартість засобів виробництва, створених суспільством за один рік.

V – вартість необхідного продукту, створеного суспільством за один рік.

m – вартість  додаткового продукту, створеного суспільством за один рік.

ССП не дає точного уявлення про ту реальну суму благ, яка створюється протягом року суспільством. В зв’язку з цим виникає потреба визначити кінцевий суспільний продукт  (КСП). Він значно менший ССП і являє собою готову продукцію,  тобто ∑ ЗВ  + ∑ ПС .

КСП – це продукція, яка надходить в особисте або виробниче споживання на відновлення спожитих засобів праці та нагромадження в готовому вигляді.

Обчислюється КСП шляхом вилучення з ССП повторного рахунку,  тобто обороту предметів праці ( МЗ ) та додаванням вартості спожитих засобів праці, що є фондом амортизації  (А), тобто

КСП  =  ССП  -  МЗ  +  А.

ССП і КСП  - це економічні показники матеріального виробництва, але суспільне виробництво включає в себе не тільки галузі матеріального, а й галузі нематеріального виробництва. Тому необхідно визначати весь результат господарської діяльності. Здійснюється це за допомогою такого показника, як валовий національний продукт  (ВНП).

ВНП визначається не за виробничим принципом, а як сума кінцевих доходів, які отримують підприємства, окремі громадяни в усіх галузях і сферах народного господарства.

Складовими ВНП є:

а) вартість спожитих населенням предметів споживання та послуг;

б) вартість державних закупок;

в) капітальні вкладення;

г) сальдо платіжного балансу.

Цей показник широко використовується при аналізі соціально-економічного розвитку суспільства та при міжнародних порівняннях.

Найважливішим результативним показником розвитку економіки країни є чистий продукт  (ЧП); він являє собою заново створену вартість за рік і є результатом живої праці, затраченої  в даний період. Це реальний доход, який суспільство може використовувати для особистого споживання, а також для розвитку виробництва.

ЧП ще називають національним доходом  (V + m).

Кількісно ЧП можна визначити таким чином:

ЧП  =  ССП  - ЗВ,  де

ЗВ – вартість спожитих засобів виробництва.

ЧП має такі складові:

а) необхідний продукт  (НП) – це та частина ЧП, яка направляється для нормального відтворення робочої сили, тобто для підтримання її працездатності, включаючи підготовку нового покоління працівників;

б) додатковий продукт  (ДП) – це частина ЧП, яка виступає як надлишок над НП, тобто ДП  = ЧП  -  НП.

Відношення ДП до НП називається нормою ДП, яка визначається за формулою:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑