Програма навчання

Модуль I. Суспільне виробництво як система економічних відносин.

Тема 1. Предмет і метод політичної економії.

Тема 2. Загальні основи соціально-економічного прогресу.

Тема 3. Сутність та генезис товарного виробництва.

Тема 4. Суспільне виробництво, його фактори та результати.

Тема 5. Власність та відносини господарювання.

Тема 6. Сутність грошей. Закон грошового обігу.

Одержання питань з модуля I для виконання першої частини контрольної роботи ( тема 1 – 6 ).

Модуль II. Ринкова система господарювання.

Тема 7. Сутність, структура та механізм дії ринку.

Тема 8. Конкуренція і монополія в ринковій економіці.

Тема 9. Сутність капіталу та прибутку.

Тематичний контроль №1 по модулях 1,2 (теми 1 - 9)

Одержання питань з модуля II для виконання другої частини контрольної роботи ( тема 7 – 9 ).

Модуль III. Підприємництво та доходи від капіталу.

Тема 10. Капітал підприємства, його кругооборот і оборот.

Тема 11. Сутність підприємства та підприємницької діяльності.

Тема 12. Особливості підприємства в аграрній сфері.

Тема 13. Підприємництво в сфері обігу.

Тема 14. Сутність акціонерного капіталу.

Одержання питань з модуля III для виконання третьої частини контрольної роботи ( тема 10 – 14 ).

Модуль IV. Суспільне відтворення.

Тема 15. Національний доход та його використання.

Тема 16. Циклічний характер суспільного відтворення.

Тема 17. Відтворення та зайнятість трудових ресурсів.

Тема 18. Соціально-економічні та організаційно-економічні відносини в господарському механізмі.

Тема 19. Державне регулювання ринкової економіки на сучасному етапі.

Тематичний контроль №2 по модулях 3, 4 (теми 10 - 20)

Одержання питань з модуля IV для виконання четвертої частини контрольної роботи ( тема 15 – 19 ).

Модуль V. Економічні проблеми світової цивілізації.

Тема 20. Економічні аспекти глобальних проблем.

Здача індивідуальної контрольної роботи.

Підсумковий контроль – екзамен (питання до усного экзамену).

Підсумковий контроль – екзамен (тест).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑