4. Продуктивність та інтенсивність праці.

Проста та складна праця

Продуктивність праці – це кількість продукції виготовленої за одиницю часу.

Пп = П / Т

Із зростанням продуктивності праці в кожну одиницю товару втілюється менша кількість праці, тому вартість одиниці зменшується, а вартість всієї виготовленої продукції залишається незмінною. Оскільки величина вартості товарів визначається не індивідуальним, а суспільно-необхідним робочим часом, то для зниження величини вартості одиниці товару повинна зростати продуктивність суспільної праці. Її рівень залежить від таких факторів: 1) розвитку техніки; 2) розвитку науки; 3) форм і методів організації праці;

4)рівня освіти і кваліфікації; 5) наявності природних ресурсів та ін.

Інтенсивність праці – це затрати праці за одиницю часу. Зростання інтенсивності праці порівнюється з продовженням робочого дня. Більш інтенсивна праця створює за одиницю часу більшу вартість. Таким чином, величина вартості товару знаходиться в оберненопропорційній залежності від продуктивності праці і прямопропорційній – від інтенсивності праці. Праця, яка створює товар, є простою, якщо вона не вимагає від працівника певної освіти та кваліфікації.

Складна праця – це праця, для виконання якої необхідна певна підготовка працівника, володіння професійним рівнем, що вимагає отримання освіти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑