3. Товар та його властивості

Товар – це продукт людської праці, який призначений для задоволення не власних потреб, а для задоволення потреб інших членів суспільства через акт купівлі-продажу, обмін. Розглядаючи сутність товару, необхідно чітко розмежовувати його сторони та властивості:

1) споживна вартість – це здатність товару задовольняти будь-які людські потреби.

Роль споживної вартості в умовах товарного виробництва полягає в тому, що вона:

а) являється речовою основою, матеріальним носієм суспільних відносин;

б) її слід вивчати як суспільну споживну вартість;

в) вона являється проміжним ланцюгом між виробництвом та споживанням.

2)мінова вартість – це здатність товару в певних кількісних пропорціях обмінюватись на інші товари.

Для всіх товарів, які обмінюються характерним є:

а) всі вони є втіленням суспільної праці, що робить їх кількісно спільномірними;

б) у вартості товару виражається не просто кількість суспільно-необхідної праці, але і якість продукції.

В основі вартості товару лежить суспільна праця і суспільна споживча вартість. Це означає, що люди працюють один на одного, вступають у виробничі відносини між собою незалежно від їх волі та свідомості.

Таким чином, вартість – це суспільно-необхідна праця ( суспільно-необхідний робочий час) втілена ( втілений ) в тому чи іншому товарі.

Вартість товару має якісну і кількісну сторони:

а) у першому випадку вартість виражає виробничі відносини між товаровиробниками;

б) в другому – величину втіленої в товарі суспільно-необхідної праці ( робочого часу).

Суспільно-необхідний робочий час – це час, необхідний для виготовлення певної споживної вартості для задоволення потреб суспільства при існуючих суспільно-нормальних умовах виробництва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑