Рекомендація

Як організувати процес виховання учнів? Яким змістом його наповнити? Що враховувати при визначенні завдань і видів діяльності при плануванні виховної роботи з учнями різного віку? На формування яких якостей, умінь і навичок учнів слід насамперед звернути увагу? Такі і подібні запитання постійно стоять перед учителями, класними керівниками в процесі їхньої навчально-виховної діяльності.

Виховання є органічним компонентом освіти й охоплює всі складові її системи. Кваліфіковані спеціалісти в системі освіти повинні вміти керуватись принципами та ідеями державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ століття), Закон України “Про загальну середню освіту”, Концепцією національного виховання, проектом Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національною програмою “Діти України”.

Метою курсу “Методика виховної роботи” є набуття умінь вибору шляхів виховного впливу на особистість учня на підставі встановлених закономірностей процесу навчання і виховання, враховуючи особистісно зорієнтоване виховання, метою якого є формування і розвиток у дитини особистісних цінностей.

Основними завданням курсу “Методика виховної роботи” є набуття навиків майбутніми вчителями: роботи з дітьми в позаурочний час як класного керівника і керівника гуртка, здійснення допомоги учням в успадкуванні духовного надбання українського народу, формування в молоді художньо-естетичних, трудових, моральних якостей громадянина української держави.

         

1 2 3  Наверх ↑