Література:

Архитектура советской Украипн. М., 1987; Горбач Н. Я. ьг.ра міжнаціонального спілкування. Львів, 1990; Енциклопедія україно» Париж—Нью-Йорк. Т. 1, 1955; Т. 5. 1966; ї. 9, 1980; Жулинський ЛІ. Із фаланги вибули найкращі //Райдуга, 1990, № 8; Іванишин В. Україн­ська церква і процес національного відродження // Б-ка жури. «Пам'ятки Ук­раїни*;;. Кн. 2. Українське відродження і національна церква. К-, 1990; Косів М. На потребу дня. Львів, 1990; Крип'якевич І., Дольницькнй М. Історія Украї­ни. Вид. 2-е, перероб. і доповн. Львів, 1991; Лавріненко Ю. Розстріляне від­родження. Антологія 1917—1933: поезія, проза, драматургія, есе. Париж, 1959; Минуле України: відновлені сторінки.

К.., 1991; Семчишин М. Тисяча років ук- культури. Історичний нарис культурного процесу: Нью-Йорк—Па-рн Сідней—Торонто, 1985; Станішевський Ю. Театр Радянської України; !\., 1980; Сухаиова 3., Сулима-Матлашенко II. Андрей Шептицький: релігія хресного ш іяху //Дзвін, 1991, № 1.

165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Наверх ↑