3.5.Класифікація систем за способом керування.

Цілеспрямоване втручання в перебіг процесів називають керуванням.

Керування забезпечує стійкість системи у п взаемодй з зовнішнім середовищем та взаємодії елементів.

Класифікація систем за способом керуванням наведена на рис. 3.2.

Для систем у яких є зовнішнє керування, процеси керування реалізуються зовні системою керування. Спосіб регулювання полягає в оцшюванш 1снуючого стану, порівнянні з бажаним і виробленні додаткового керування, яке повертає систему до бажаного стану.

Параметрична адаптація полягає у підлаштуванні параметрів системи з метою досягнення бажаного стану системою.

Системи

Керовані ззовні


Самокеровані


3 комбінованим керуванням

 


ез оберненого зв'язку

Регулювання


Програмне управління

Автоматичне регулювання


Автоматичні

Напівавтоматичні

Управління за параметрами


Параметрична адаптація


Автоматизовані

Управління за структурою


Саморегуляція (структурна адаптація)

Рис. 3.2


Організаційні

37

Якщо при адаптації параметрів системи бажаний стан не досягається, то необхідно здійснювати процедури структурної адаптації. Системи з самоорганізацією здатні змінювати свою структуру та оточуюче середовище.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑