Облік незавершеного будівництва

До незавершеного будівельного виробництва належать незавершені та не прийняті замовником об'єкти (будівельно-монтажні роботи), що є об'єктами обліку, зокрема за незавершеним будівель­ним контрактом. У складі незавершеного виробництва підрядник відображає витрати, пов'язані із виконанням робіт, які ще не визнано доходом.

 До незавершеного виробництва у підрядника належить вар­тість незавершених робіт за об'єктами й етапами, розрахунки за якими здійснюють по завершенні об'єкта (етапу) загалом без проміжних платежів.

Незавершене будівельне виробництво складається з витрат на виконання будівельно-монтажних робіт, які виконуються влас­ними силами будівельної організації, а також із вартості робіт субпідрядних організацій, прийнятих і сплачених генеральним підрядником.

Обсяг незавершеного виробництва щомісячно актують за кож­ним незавершеним етапом (конструктивним елементом, видом робіт або контрактом). Вартість його обчислюють за даними фак­тичного обмірювання й кошторисними одиничними розцінками, враховуючи планові накопичення.

Облік обсягу незавершеного виробництва здійснюють безпосередньо на місці будівельного виробництва за допомогою вимірювання в натурі й фіксування одержаних даних у накопичуваль­них регістрах. До таких регістрів належать: Журнал обліку вико­наних робіт (типова форма № КБ-6), Акт (типова форма № КБ-7).

Фактичну собівартість будівельно-монтажних робіт, викона­них власними силами будівельної організації на об'єктах, що на­лежать до незавершеного будівельного виробництва, обліковують на рахунку 23 «Виробництво».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑