Зміст

Вступ

Розділ 1. Основи побудови обліку оборотних активів підприємства в сучасних умовах господарювання

1.1. Економічна сутність оборотних активів як об’єкта обліку та аналізу

1.2. Класифікація оборотних активів підприємства та методи їх оцінки

1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку і аналізу оборотних активів

1.4. Напрямки аналізу оборотних активів підприємства.

1.5. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Лісоводське»

Розділ 2. Облік та аналіз  оборотних активів ТОВ «Лісоводське»

2.1. Особливості організації оборотних активів

2.2. Бухгалтерський та податковий облік оборотних активів

2.3. Методика проведення аналізу оборотних активів підприємства

2.4.  Вдосконалення обліково-аналітичного процесу оборотних активів підприємства

Висновки та рекомендації

Список використаних джерел

Додатки


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Наверх ↑