Список використаних джерел

1.     Автоматизовані інформаційні технології в економіці / під ред. Титаренко Г.А. – М.: ЮНІТІ, 2008. – 343 с.

2.     Атамас. П.Й. Основи бухгалтерського обліку. – К.: ЦНЛ, 2003. – 284 с.

3.     Береза А.М. Основи створення інформаційних систем. К.: КНЕУ, 2008. – 276 с.

4.     Бабич В.В. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. – К.: Либра, 2006. – 160с.

5.     Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. – Житомир: Рута, 2009. – 512с.

6.     Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік та фінансова звітність в Україні. – К.: Знання, 2008. – 546 с.

7.     Білуха Н.Т. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських господарствах. – К.: Знання, 2008. – 212 с.

8.      Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Житомир.: ЖІТІ, 2005. – 640 с.

9.     Бухгалтерський облік і аудит. // За ред. Лукінова Л.Л. – К.: Вища школа, 2008. – 474 с.

10.             Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. – Житомир.: ЖІТІ, 2009. – 416 с.

11.             Бутинець Ф.Ф. Аудит. – Житомир: Рута, 2008. – 672 с.

12.            Білуха Т.В. Основи аудиту.  –К.: Знання, 2002. – 582 с.

13.             Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: Рута, 2008. – 544 с.

14.            Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи. – Житомир.: Рута, 2003. – 340 с.

15.            Васильчик В.С. Порядок нарахування амортизаційних відрахувань основних засобів. // Облік і аудит. – 2003. - № 9. – с. 23 – 33.

16.            Гоголів А.К. Бухгалтерський облік на комп’ютері. М.: ІНФРА, 2007.

17.            Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2008. – 266с.

18.            Грабова Н.М. Бухгалтерський облік в промисловості і в торгівлі. – К.: А.С.К., 2004. – 658с.

19.            Гаєвський А.Ю. Самовчитель роботи на персональному комп’ютері. – К.: А.С.К., 2005. – 416с.

20.            Джога Р.Т. Бухгалтерський облік на підприємствах України. – К.: Знання, 2002. – 345 с.

21.            Дьяков М.Ф. Бухгалтерський облік в промисловості.. – К.: Знання, 2001. – 670 с.

22.            Ільїна О.П. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. К.: Вища школа,2008.

23.            Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання-Прес, 2001. – 206с.

24.            Інструкція з обліку основних засобів // Галицькі контракти. – 2001. - № 4. – с. 24 – 45.

25.             Закон України “Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні” // Дебет і кредит. – 2008. - № 48. – с. 13 – 57.

26.            Закон України “Про підприємства” // Облік і аудит. – 2003. - № 5. – с. 5 – 35.

27.            Завгородній О.А. Бухгалтерський облік на Україні. -  К.: Знання, 2008. – 657с.

28.            Колодницький М.І. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій. – Житомир, 2005.

29.            Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2005. – 378с.

30.            Крисюк В.І. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери. – К.: ЄУФІМБ, 2007. – 148с.

31.             Крисюк В.І. Аудит в підприємствах торговельного бізнесу. – К.: ЄУ, 2003. – 231 с.

32.             Кисельов А.П. Основи бізнесу. – К.: Вища школа, 1998. – 191с.

33.            Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. – К.: КНЕУ, 2009. – 387с.

34.            Литвиненко Л.Б. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Знання, 2008. – 451 с.

35.             Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: ЦУЛ, 2008. – 524 с.

36.            Малюга М.Н. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. – Житомир.: Рута, 2008. – 480 с.

37.            Матюшин В.Я. Бухгалтерський облік: теорія і практика. – К.: Знання, 2003. – 671 с.

38.            Мех. Я.В. Бухгалтерський облік та економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2008. – 890 с.

39.            Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Закони. Положення. Інструкції. – К.: Юрінком, 2008. – 231с.

40.            Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. – К.: Вища школа, 2009. – 800 с.

41.            Сопко В.В. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Вища школа, 2007. – 876 с.

42.            Савченко А.В. Практичний посібник з бухгалтерського обліку. – К.: Вища школа, 2008. – 354 с.

43.            Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2008. – 784с.

44.            Терентієва А.М. Бухгалтерський облік в ринкових умовах. -  К.: Вища школа, 2007. – 439с.

45.            Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення. – К.: ЄУ, 2009. – 201с.

46.            Чебанов А.М. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Академія, 2007. – 460 с.

47.            Чижевській Л.В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики. – Житомир.: ЖІТІ, 2008. – 408 с.

48.             Штикова Ж.Ф. Бухгалтерський облік основних засобів в основних проводках. – К.: Знання, 2003. – 122 с.

50. Хом’як Р.В. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. – К.: Інтелект-Захід, 2009 с. – 1245 с.

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Наверх ↑