Тема 9.3. Баланс за П(С)БО 2 “Баланс” як форма фінансової звітності

У Балансі представлені кінцеві результати усіх фінансових рішень, прийнятих підприємством - як воно сформувало майно підприємства, за рахунок яких джерел, а також кумулятивний ефект прийняття цих рішень. Звідси видно, чим володіє підприємство (актив), що воно повинно іншим (зобов'язання), що залишається на частку власників (капітал). Основа Балансу - це класичне рівняння бухгалтерського обліку: Актив = Зобов'язання - Капітал.

Відразу відзначимо, що Баланс (форма № 1) за П(С)БО 2 “Баланс” як форма фінансової звітності відрізняється як від попередній старої форми звітності, так і від відповідної нової форми фінансової звітності, передбаченої для малих підприємств.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑