Тема 8.5. Облік процесу ліквідації (реорганізації) підприємства

Ліквідація підприємства здійснюється в таких випадках:

 1) за рішенням власника;

 2) по закінченню терміну, на який створювалося підприємство;

 3) по досягненні мети, поставленої при створенні підприємства;

 4) при забороні діяльності підприємства;

 5) при визнанні підприємства банкрутом;

 6) при несвоєчасному наданні інформації про зміни в його реквізитах;

7) при неподанні протягом року в податкову службу декларації, бухгалтерської звітності.

Обов'язок подати заяву до арбітражного суду покладається на призначеного власником голову ліквідаційної комісії (ліквідатора), а у разі виявлення ознак неплатоспроможності після прийняття рішення про ліквідацію, але до створення ліквідаційної комісії, заява про порушення справи про банкрутство подається безпосередньо власником майна боржника або уповноваженою ним особою.

Визначальним у процесуальному плані є те, що за результат розгляду заяви про порушення справи про банкрутство арбітражний одразу, без проміжних етапів, визнає боржника, який самоліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатора.

Обов'язок складання ліквідаційного балансу покладений на ліквідаційну комісію.

Після здійснення всіх визначених заходів і відображення їх в обліку засоби, необоротні матеріальні активи, матеріали, паливо, обладнання, запчастини, готова продукція, товари), цінні папери і грошові кошти. Це -активи підприємства, що підлягають розподілу між його учасниками. Пасив балансу відображає джерела утворення цих коштів: статутний капітал, фонди цільового фінансування, невикористаний залишок прибутку.

Ліквідаційний баланс, що подається до органів державної реєстрації, не містить активів і пасивів, якщо на дату його подання проведені розрахунки з учасниками. В процесі ліквідації виникає необхідність зняття з обліку в органах, в яких воно зареєстроване з метою сплати податків і зборів.

Умови зняття з обліку в контролюючих органах дещо відрізняються, що наочно представлено в таблиці.

Обов'язковою умовою є відсутність заборгованості зі сплати зборів. Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.

Відповідно до Закону України “Про підприємництво” та Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності перереєстрація проводиться лише у разі зміни: назви, організаційно-правової форми або форми власності.

У місячний термін з моменту настання змін, якіє підставою для перереєстрації суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний подати до органів, що здійснюють державну реєстрацію підприємницьких структур, документи, необхідні для перереєстрації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑