Тема 7.3. Способи виявлення та виправлення помилок в регістрах бухгалтерського обліку.

В облікових регістрах підчисток і невиправдані виправлення тексту та цифрових даних не допускається.

Помилки можуть бути виявлені на 3 стадіях:

- до підведення підсумків в облікових регістрах;

- після підведення підсумків в облікових регістрах але до заповнення Головної книги за звітний період;

- помилки минулих звітних періодів.

Помилки в облікових регістрах, допущених до підведення підсумків чи перенесення до Головної книги за звітний період і складання звітності виправляється коректурним способом. Тобто неправильний текст та/ або цифри закреслюються і над закресленим наводиться правильний текст та/або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом “виправлено” та підтверджено підписом осіб, що підписали цей регістр, із зазначенням дати виправлення. Коректурний спосіб не використовується для виправлення помилок, які допущені в декількох місцях (облікових регістрах). У таких випадках використовується спосіб додаткової бухгалтерської проводки або сторно. В касових та банківських документах, звітності ніяких виправлень не допускається.

Спосіб додаткової бухгалтерської проводки використовується для виправлення помилок, які вимагають збільшення суми, проведених раніше, передбачає складання Бухгалтерської довідки. Проте в “Методичних рекомендаціях про застосування регістрів бухгалтерського обліку”, затв. наказом МФУ № 356 від 29.12.2000 р. такий спосіб виправлення помилок не згадується.

Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання Бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або у дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькової ручки тощо темного кольору. Внесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

Виправлення помилок минулих років оформляється Бухгалтерською довідкою, де наводиться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання Бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑