Тема 4.5. Кореспонденція рахунків, бухгалтерські проведення (записи) їх класифікація

Як правило, кожна господарська операція приводить до виникнення певного взаємозв’язку між рахунками. Взаємозв’язок між тими рахунками бухгалтерського обліку, на яких необхідно зареєструвати дану господарську операцію, називається кореспонденцією рахунків. Рахунки між якими виникає цей двохсторонній зв’язок називаються кореспондуючими.

Як правило, господарські операції в бухгалтерському обліку записують лише на основі документів. По кожній операції, оформленій документами, до її запису на рахунках встановлюють кореспонденцію рахунків згідно із змістом операції. Цю кореспонденцію треба вказати на документах, якими оформлені відповідні операції, щоб знати, на які рахунки повинна бути записана дана операція.

Зазначення рахунків, що дебетуються і кредитуються, а також суми для запису господарської операції називається бухгалтерським проведенням.

Залежно від кількості рахунків, що кореспондують між собою, бухгалтерські проведення бувають прості й складні.

Простим називається таке бухгалтерське проведення, при якому один рахунок дебетується, а другий кредитується на одну й ту ж суму, тобто, коли кореспондують між собою лише два взаємопов’язаних рахунки.

У всіх розглянутих прикладах ми зустрічалися лише з простими проведеннями. Проте в практиці зустрічаються операції, які одночасно повинні бути записані більш як на двох рахунках. В таких випадках необхідні складні бухгалтерські проведення.

Складним називається таке бухгалтерське проведення, при якому декілька рахунків дебетують і на загальну суму записів по дебету кредитують один рахунок, або навпаки, коли декілька рахунків кредитують і на загальні суму записів по кредиту дебетують один рахунок. Тобто, в складних проведеннях кореспондують один рахунок по дебету з двома або декількома по рахунками по кредиту або ж один рахунок по кредиту кореспондує з двома або декількома рахунками по дебету.

Наприклад. Придбані : сировина і матеріали - 32000 грн

запасні частини - 50000 грн

паливо - 15000 грн

Разом 97000 грн

Дебет рахунку 201 32000

Дебет рахунку 207 50000

Дебет рахунку 203 15000

Кредит рахунку 631 97000

Як видно із зроблених записів, дане бухгалтерське проведення стосується 4-х рахунків: одного рахунку по кредиту і 3-х по дебету. Складні проведення не порушують правила подвійного запису, оскільки в них також зберігається взаємозв’язок відбиття господарських операцій по дебету і кредиту рахунків.

Література для самоосвіти: 1, 10, 12, 13, 35.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑