-ПИТАННЯ

– Загальні уявлення про дисперсні системи

Розчини як гомогенні термодинамічно стійкі системи

 Класифікація розчинів

 Сольватація і тепловий ефект розчинення

 Розчинність

– Способи вираження концентрації розчинів

Масова (процентна) концентрація, Масова частка

Молярна концентрація (молярність)

Моляльна концентрація (моляльність)

Молярна концентрація еквівалента ( нормальність)

Мольна частка, Титр

– Колегативні властивості розчинів

Осмос. Закон осмотичного тиску

Закони Рауля

Тиск пари розчинів

Температура кипіння розчинів

Температура замерзання розчинів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  Наверх ↑