Рекомендацiї 

Основна задача курсу – систематизувати і розширити знання з хімії з метою створення уявлень про єдину наукову картину сучасного світу, показати вирішальну роль загальних та окремих концепцій сучасного природознавства у створенні нових прогресивних технологій.

Метою курсу є формування у студентів комплексу знань про речовину, її структуру, перетворення, про найважливіші природні процеси, закони хімії, що керують ними; розвиток навичок природознавчого мислення й уміння використовувати досягнення сучасної науки в процесі опанування спеціальних дисциплін і в майбутній фаховій діяльності.

Вибір варіанту

Номери завдань розташовані в десятьох колонках таблиці проти букв алфавіту. Вибір завдань проводять за першими чотирма бук­вами Вашого прізвища, першими трьома буквами імені та чотирма – по бать­кові. Наприклад:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  Наверх ↑