ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.

Згідно з учбовим планом, студенти заочної та дистанційної форми навчання виконують контрольну роботу. Перед виконанням контрольної роботи студент має детально вивчити лекційний матеріал з курсу “Фінанси підприємств”, підібрати відповідну навчальну, методичну та спеціальну літературу за рекомендованим списком (а також самостійно підібраною) та ознайомитись з нормативно-правовою базою.

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись таких вимог:

- теоретичні питання та умови задач вибираються студентом згідно відповідного варіанту контрольної роботи та наводяться перед відповіддю та відповідним рішенням;

- при висвітленні теоретичних питань є обов’язковим використання статистичного матеріалу (держави, регіону, області, міста тощо), а також дані за місцем роботи студента;

- розв’язок задач має супроводжуватись поясненням, при необхідності, формулами, а також посиланнями на нормативно-правову базу: закони, постанови, інструкції тощо;

- контрольна робота повинна бути охайно оформленою, розбірливо написана без скорочення слів (крім загальновідомих скорочень) та надіслана у відповідні встановлені строки;

- сторінки роботи повинні бути пронумеровані (нумерація наводиться у правому нижньому кутку листка), а також мати поля для зауважень;

- в кінці контрольної роботи наводиться список використаної студентом літератури згідно встановлених вимог;

- контрольна робота може бути написана від руки або за допомогою технічних засобів і має бути підписана студентом із зазначенням дати її виконання.

При неповному та неправильному виконанні контрольної роботи, недотриманні умов вибору варіанту і порушенні інших вимог контрольна робота не зараховується.

Вибір варіанту контрольної роботи здійснюється за наступною схемою. Останні дві цифри номеру залікової книжки студента діляться на 30. Неподільний залишок визначає номер варіанту контрольної роботи.

Наприклад, номер залікової книжки 980074. Останні дві цифри ділимо на 30 ( Таким чином, неподільним залишком є 14, отже номер варіанту контрольної роботи – 14. Якщо ж останні дві цифри номера залікової книжки діляться без залишку на 30 (наприклад, 60), то номером варіанту контрольної роботи є 30.

Завдання для контрольних робіт за відповідними варіантами:

Номер варіанту

Номера теоретичних питань

Номера практичних завдань

1

1, 31

9, 38

2

2, 32

10, 39

3

3, 33

11, 40

4

4, 34

12, 41

5

5, 35

13, 42

6

6, 36

14, 43

7

7, 37

15, 44

8

8, 38

16, 45

9

9, 39

17, 46

10

10, 40

18, 47

11

11, 41

19, 48

12

12, 42

20, 49

13

13, 43

21, 50

14

14, 44

22, 51

15

15, 45

23, 52

16

16, 46

24, 53

17

17, 47

25, 40

18

18, 48

25, 54

19

19, 49

26, 55

20

20, 50

1, 27

21

21, 51

2, 28

22

22, 52

3, 29

23

23, 53

30, 42

24

24, 54

5, 31

25

25, 55

6, 32

26

26, 56

7, 33

27

27, 57

8, 34

28

28, 58

9, 35

29

29, 59

24, 36

30

30, 60

26, 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑