ТЕМА 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕМА 10. Зміст і завдання фінансового планування.

Основні терміни та поняття: фінансове планування; принципи фінансового планування.

Для забезпечення стійкого фінансового стану та підвищення рентабельності підприємства є важливим перспективне, поточне та оперативне фінансове планування. Фінансове планування дає можливість забезпечення розширеного круговороту фінансово-господарської діяльності, підвищення ефективності використання ресурсів підприємства, забезпечення платоспроможності підприємства тощо.

Отже, фінансове планування - це процес підрахунку величини фінансових ресурсів за джерелами їх формування відповідно до планових виробничих програм та за напрямками їх використання у плановому році. Основною метою фінансового планування є цілеспрямоване забезпечення процесу виробництва та реалізації продукції необхідними фінансовими ресурсами.

Виходячи з мети завданнями фінансового планування на підприємстві є:

§ забезпечення усіх видів діяльності підприємства (основної, фінансової та інвестиційної) необхідними фінансовими ресурсами;

§ визначення напрямків ефективного інвестування капіталу підприємства та оцінка його дохідності,

§ виявлення та мобілізація резервів підприємства, що створюються на основі найбільш ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

§ налагодження фінансових відносин з різноманітними контрагентами підприємства з метою їх раціоналізації;

§ здійснення контролю за ефективністю формування та використання фінансових;

§ ресурсів підприємства-Значення фінансового планування розкривається у в процесі отримання необхідних відповідей на нагальні у господарській діяльності питання.

Такими питаннями є:

§ які джерела отримання грошових коштів підприємством;

§ яка величина цих коштів;

§ яка забезпеченість планових виробничих програм підприємства відповідними ресурсами;

§ яка величина податкових та інших зобов'язань підприємства має бути погашена у плановому періоді;

§ який порядок розподілу чистого прибутку підприємства, тощо.

Характер та зміст фінансового планування визначаються його принципами. До яких можна віднести:

§ принцип фінансового співвідношення строків - отримання та використання засобів повинно здійснюватися у встановлені строки;

§ принцип  платоспроможності - планування грошових коштів повинно забезпечувати постійну платоспроможність підприємства;

§ принцип рентабельності капіталовкладень - для фінансування капіталовкладень необхідно вибрати найбільш дешеві джерела;

§ принцип збалансованості ризиків - найбільш ризикові інвестиційні проекти необхідно фінансувати за рахунок власних фінансових ресурсів;

§ принцип пристосовування до потреб ринку - є важливим врахування кон'юнктури ринку і залежність підприємства від кредитних ресурсів;

§ принцип граничної рентабельності - е необхідність вибору тих капіталовкладень, які забезпечують максимальну (граничну) рентабельність.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення сутності фінансового планування  діяльності підприємств.

2. Сформулюйте основні завдання та принципи фінансового планування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑