Рекомендації

ФІНАНСИ підприємств

Курс “Фінанси підприємств” відноситься до прикладних дисциплін і передбачає послідовне і систематизоване вивчення основних питань даної дисципліни, знання якої необхідні для теоретичної і практичної підготовки спеціалістів з економічних спеціальностей.

Курс базується на отриманих знаннях з таких курсів, як “Фінанси”, “Управлінський облік”, “Гроші та кредит”, “Банківська справа”, ”Податкова справа” та інші.

Даний курс охоплює фінансові відносини в матеріальній сфері виробництва всіх галузей господарства незалежно від форм власності і організаційних форм.

Предметом вивчення курсу є:

Економічні відносини суб’єктів підприємницької діяльності, безпосередньо пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів підприємств.

В процесі вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання: з’ясовується сутність фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх формування, організація фінансової діяльності підприємств; набуття навичок здійснення розрахунків грошових нагромаджень, формування і розподілу прибутку, визначення потреби в обігових коштах, джерелах фінансування основних фондів; оволодіння методами оцінки фінансового стану і санації підприємств.

Курс “фінанси підприємств” є стислою електронною версією навчально-методичного посібника, що включає основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Весь навчальний матеріал поділений на окремі теми та підтеми, що викладаються з урахуванням структури процесу засвоєння знань, вмінь, навичок: сприяння, осмислення, закріплення, узагальнення, застосування. Відповідно до цього маємо для кожної теми: “Інформаційні матеріали теми”, “Узагальнення” та “Питання для самоконтролю”.

Матеріал викладено таким чином, щоб сприяти активному пізнанню, розвитку мислення, навичок студентів-економістів у сфері грошово-кредитних та валютних відносин.

Повний обсяг курсу передбачається для студентів всіх економічних спеціальностей.

Основна навчальна інформація подається в “Інформаційних матеріалах теми”. Це той мінімум, з яким мають ознайомитися студенти для засвоєння питань, що пропонуються для вивчення. Всі терміни тем розшифровуються в словнику.

Працюючи над “Інформаційними матеріалами теми”, студент сприймає і осмислює навчальний матеріал на основі конспекту лекцій по кожній темі із постановкою проблеми, поясненнями, схемами та посиланнями на словник або інші джерела, в тому числі і на адреса в Інтернеті. Узагальнення інформації організовує “Узагальнюючий блок”. А список “Літератури” містить джерела , що дозволяють студентам поглибити свої знання з питань, що розглядаються.

Для перевірки якості засвоєння знань з розділів курсу передбачено “Тематичний контроль”. Періодичність проведення контролю і теми, які він перевіряє, вказані в “Програмі вивчення”. В ході тексту необхідно вибрати правильний варіант відповіді із запропонованих. Для самоконтролю на запитання стосовно запропонованих тем курсу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑