Тема №16 Резюме

Узагальнення по темі

Отже, глобальні проблеми, по-перше, це такі проблеми, які торкаються інтересів не тільки окремих людей, а й можуть впливати на долю всього людства. По-друге, глобальні проблеми не вирішуються самі по собі або навіть зусиллями окремих країн. Вони вимагають цілеспрямованих і організованих зусиль всього світового співтовариства. Невирішеність глобальних проблем може призвести в майбутньому до серйозних, можливо, незворотних наслідків для людини і оточуючого середовища. По-третє, глобальні проблеми тісно пов‘язані одна з одною. Тому важко теоретично виділити і систематизувати їх, не кажучи вже про те, щоб розробити систему послідовних кроків для їх вирішення. Люди можуть протистояти небезпеці глобальних катастроф, лише усвідомивши єдність свого життя і можливу обмеженість буття людства. На перший план сьогодні виходить завдання виживання людства. В контексті вирішення глобальних проблем особливого значення набувають методи глобального моделювання і соціального прогнозування.

Література для самоосвіти : [2, 13, 21, 31, 34, 96, 100].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑