Тема №15 Резюме

Узагальнення по темі

У філософському контексті культура постає не як окрема сфера суспільного життя, а як суспільство в цілому, з точки зору розвитку людини як суб‘єкта діяльності, розкриття властивостей і обдарувань людини. Вона є втіленням створених людьми матеріальних і духовних цінностей. Культура постає як упредметнена сутність людини. Міра розвитку культури визначається мірою розвитку людини. Культура є вираженням досягнутою людиною (людством) рівня історичного прогресу.

Поєднати людей у спільному творчому русі до цивілізації може лише культура. Саме вона виховує, возвеличує внутрішню творчу енергію кожного, орієнтує людину на творчість в ім‘я гуманізму і добра, єднає громадську самосвідомість, розуміння істини та почуття краси.

 

Література для самоосвіти : [1, 7, 30, 52, 80, 82, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100.].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑