Тема №13 Резюме

Узагальнення по темі

Суспільство – синтез величезної кількості елементів і підсистем, які знаходяться у надзвичайно складних відношеннях між собою. Суспільство – не просто сукупність цих елементів і підсистем, а така система, у якій різні її елементи постійно оновлюються і знаходяться у складних мінливих взаємовідносинах. Серед цих елементів найважливіше значення має духовне життя суспільства, розгляд якого дозволяє зрозуміти особливості впливів свідомості на суспільні процеси.

Для людського орієнтування у світі важливе значення має розуміння суті та особливостей розвитку людської історії, оскільки людина живе і діє саме в історично визначеному суспільстві, але усвідомлення особливостей історії, її відмінностей від процесів природи пройшло складний історичний шлях, що врешті вилився у виникнення філософії історії; остання намагається окреслити та прояснити цілу низку найзагальніших питань історичного розвитку та буття людини. Все, що відбувається в історії, постає результатом людських дій та вчинків, але так само, як не можна стихійно стати людиною, не можна автоматично вважати людину суб‘єктом історії; суб‘єктом історії постає особа, як самодіяльна активна одиниця історичного процесу.

Література для самоосвіти : [1, 2, 17, 18, 30, 33, 45, 47, 60, 65, 80, 82, 95, 96, 97, 98].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑