Тема №1 Резюме

Узагальнення по темі

Філософія є теоретичною основою світогляду, або його теоретичне ядро, навколо якого об‘єдналися різні частини світогляду. Разом з тим, філософія – це така форма суспільної та індивідуальної свідомості, яка постійно теоретично обґрунтовується, володіє більшою мірою науковості, ніж просто світогляд.

В світогляді знаходять своє завершення цілісність духовності людини. Фундаментальна роль належить філософії у розвитку і обґрунтуванні культури людства. Як методологія пізнання і соціальної дії філософія окреслює магістральні шляхи розвитку суспільства, визначає основні тенденції духовно-практичного освоєння світу.

Література для самоосвіти : [ 2,7,17,30,48,52,66,91,93,94,95,96,97,98,99,100].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑