Тема №11 Питання.

Питання теми

1. Пізнання як особливий вид діяльності і специфічне відношення до дійсності.

2. Чуттєве і раціональне, емпіричне і теоретичне в пізнанні.

3. Істина, її аспекти. Абсолютна і відносна істина.

Основні терміни теми:

Гносеологія, пізнання, відображення, суб‘єкт і об‘єкт пізнання, процес пізнання, сенсуалізм, раціоналізм, досвід, емпіризм, інтуїція, істина, об‘єктивність і конкретність істини, абсолютна і відносна істина.

Інформаційні матеріали теми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑