Самоконтроль:

1. Що таке онтологія?

2. Розкрийте філософський зміст понять „матерія”, „простір”, „час”, „рух”.

3. Які існують проблеми створення цілісної картини світу?

4. Відображення як всезагальна властивість матерії.

5. У чому проявляється „вторинність” свідомості, її залежність від матерії?

6. Як ви розумієте співвідношення відображення і свідомості?

7. Якими якісними ознаками відрізняється психіка людини від психіки тварини?

8. Як потрібно розуміти суспільно-історичну сутність свідомості?

9. Яка структура свідомості, її рівні?

10. Які структурні ідеальні елементи входять до психіки людини?

 Лекція на тему

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑