Самоконтроль:

1. Чим, на вашу думку, некласична філософія відрізняється від класичної ?

2. Яким є погляд А. Шопенгауера на сутність життя людини ?

3. В чому суть поняття “парадокс” у філософській системі С.К’єркегора ?

4. Яку класифікацію наук дає О. Конт ?

5. Що, на думку Г.Спенсера, дає можливість усунути конфлікт між релігією і наукою ?

6. У чому суть “біоекономічної” теорії пізнання Е.Маха ?

7. Що розуміє Р.Авенаріус під “інтраекцією” ?

8. Що таке “життя” в філософській концепції Ф.Ніцше ?

9. Що розуміють під істиною, представники марбурзької школи неокантіанства?

10. Що, на думку представників баденської школи неокантіанства, дозволяє історику класифікувати ту, чи іншу подію в житті суспільства, як історичну ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑