Рекомендація

Лише філософія, поза як вона поширюється на все доступне людському пізнанню, відрізняє нас від дикунів та варварів, і кожен народ є тим більше цивілізований і освічений, чим більше в ньому філософствують, тому для держави немає більшого блага, ніж мати істинних філософів. /Рене Декарт/

Предметом філософії є світ в цілому ( природа, суспільство і мислення) у своїх найзагальніших закономірностях, розглядуваний під кутом зору суб’єкт-об’єктних відношень. Філософія виявляє загальні ідеї, уявлення, форми досвіду, на яких базується та чи інша конкретна культура чи суспільно-історичне життя в цілому. Філософія – це форма суспільної свідомості, яка постійно пов’язана зі знанням, практикою, відкрита новим ситуаціям і проблемам.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Філософія” ставить за мету:

- ознайомити користувача зі змістом , предметом філософії;

- показати специфіку філософського знання в системі духовної культури;

- розкрити основні напрямки світової філософської думки.

Завданням вивчення дисципліни є оволодіння основними знаннями з історії західноєвропейської, української філософії, а також філософської онтології, гносеології та соціальної філософії.

Студент повинен знати:

- предмет та функції філософії і специфіку світоглядної природи філософського знання;

- зміст основних історичних типів філософствування – від античності до наших днів;

- основні аспекти проблеми онтології, гносеології, логіки, соціальної філософії, філософської антропології та філософії історії.

Студент повинен вміти:

- самостійно мислити і аналізувати зміст основних філософських проблем;

- вміти виразити філософську ідею логічно, осмислено і ясно;

- оперувати основними філософськими категоріями;

- вміти застосовувати правила діалектичного мислення при аналізі філософських; соціально-культурних проблем;

- застосувати основні принципи філософського аналізу в практиці навчання;

- вміти систематизувати і узагальнювати конкретно-наукове знання.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, текст для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ „ФІЛОСОФІЯ”!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑