6. Філософія європейського Середньовіччя та епохи Відродження.

Проблемна ситуація: Метою цієї лекції є вияснення основних умов і причин виникнення марксизму взагалі і його філософії, зокрема, ознайомлення із найважливішими ідеями і положеннями марксистської філософії, уяснення основних етапів розвитку марксистської філософії та її історичної долі, Виходячи із сказаного, пропонуємо наступний план лекції:

І. Умови та причини виникнення марксизму та його філософії.

ІІ. Основні ідеї та положення марксистської філософії.

ІІІ. Ленінський період у розвитку філософії марксизму.

IV. Марксистська філософія після Леніна, її історична доля.

Як ми знаємо із попередніх тем, вершиною в розвитку західної філософії стала німецька класична філософія, найвидатнішим представником якої був Г.Гегель. Загальний висновок (і величезний пафос) гегелівської філософії полягав у визнанні розумності світу. Це була не тільки раціоналістична, але (дякуючи своєму послідовному раціоналізму) – антимістична філософія. В той же час це був абсолютний ідеалізм, творчою силою він визнавав тільки думку, дух, ідеали. Філософія Гегеля справила величезний, чаруючий вплив на європейську (а потім не тільки європейську) свідомість. Вона відповідала загальному умонастрою епохи. Однак вища точка розвитку одночасно означає і початок його падіння, наступ кризи. Так відбулося із гегельянством.

Уже до середини століття воно було піддане критиці з двох протилежних сторін: “зліва” – із сторони матеріалізму (Фейербах – про що ми вели мову минулого разу ) і “справа” – зі сторони ідеалістичного ірраціоналізму (Шопенгауер, К’єркегор, Ніцше - про що ми будемо говорити в наступній лекції).

Однак Фейербах був першим значним матеріалістом ХІХ ст. Цим шляхом - але значно дальше Фейербаха пішли К.Маркс (1818-1883) і Ф.Енгельс (1820-1895). З іменем Маркса і пов’язаний марксизм - філософське і соціально-економічне вчення, якому судилося зіграти величезну - і не тільки теоретичну – роль в житті людства ХХ ст. (коли вже не було в живих засновників цих ідей).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑