Тема №2 Резюме

Узагальнення по темі

Філософія Стародавньої Греції та Риму є важливим кроком вперед у розвитку духовного життя людства. Виникнувши на базі міфології, вона довгий час утримує в собі міфологічні елементи.

На першому плані античної філософії стоїть чуттєво-матеріальний космос в об‘єктивній, а в елліністичний період і суб‘єктивній заданості. Антична філософія дала поштовх для розвитку різних напрямків (матеріалізму і ідеалізму, діалектики і метафізики) західноєвропейської філософії, саме в ній здійснений поворот до людини, як центральної проблеми філософії.

Література для самоосвіти : [4, 10, 11, 30, 32, 33, 48, 50, 52, 80, 93, 94, 95, 96].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑