Тема 1. Предмет та суть управлінського обліку, його взаємозв'язок з фінансовим та податковим обліком

ПИТАННЯ ТЕМИ

· Предмет управлінського обліку

· Суть управлінського обліку та етапи його становлення як науки

· Взаємозв'язок управлінського, фінансового та податкового обліків

Викладається історія розвитку та дається характеристика предмету управлінського обліку, розкриваються його найбільш суттєві ознаки та особливості. Характеризуються суть управлінського обліку та етапи його становлення як науки. Розкривається взаємозв'язок управлінського, фінансового та податкового обліків, дається їх порівняльна характеристика залежно від певних ознак.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑