- Планування аудиту Вступ

15.    План аудиторської перевірки містить, крім іншого:

                 отримання достатніх знань про бізнес та структуру управління суб'єкта господарювання й достатнього розуміння про системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, включаючи управління ризиками та функції внутрішнього контролю;

                 розгляд очікуваних оцінок властивого ризику та ризику контролю, тобто ризику того, що відбудуться суттєві викривлення (властивий ризик), та ризику того, що система внутрішнього контролю банку не запобігатиме або не виявить і не виправить своєчасно такі викривлення (ризик контролю);

                 визначення характеру, розрахунку часу й обсягу аудиторських процедур, які слід виконати;

                 розгляд припущення про безперервність діяльності стосовно здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність у передбачуваному майбутньому, яке буде періодом, застосованим управлінським персоналом при оцінюванні згідно з концептуальною основою фінансової звітності. Як правило, цей період буде періодом не менше одного року після дати балансу.

- Отримання знань про бізнес

16.       Отримання знань про банківську справу вимагає від аудитора розуміння:

                 структури корпоративного управління банку;

                 економічного й нормативного середовища, яке переважає на території тих країн, де банк провадить свою основну діяльність;

                 ринкових умов, які існують у кожному значному секторі операцій банку.

17.           Корпоративне управління відіграє особливо важливу роль у банках; багато регулювальних органів встановлює вимоги стосовно того, що банки повинні мати ефективну структуру корпоративного управління. Відповідно, аудитор отримує розуміння про структури корпоративного управління банку і як особи, яким довірено управління, виконують свої обов'язки з нагляду, контролю і управління банком.

18.           Аналогічно, аудитор отримує та поповнює практичні знання про продукти і послуги, пропоновані банком. Отримуючи й поповнюючи знання, аудитор обізнаний про значну варіативність основних послуг з розміщення депозитів, надання позик і казначейських операцій, що пропонуються і продовжують розвиватися банками відповідно до потреб ринку. Аудитор набуває розуміння щодо характеру послуг, які надаються за допомогою таких інструментів, як акредитив, акцептований вексель, відсоткові ф'ючерсні контракти, форвардні контракти, контракти "своп", опціони та подібні інструменти для того, щоб розуміти властиві ризики та їх наслідки для аудиторської перевірки, обліку і розкриття інформації.

19.           Якщо банк використовує організації, що надають послуги, для надання основних послуг чи здійснення операцій, таких як розрахунки грошовими коштами та цінними паперами, обробка документації чи внутрішній аудит, відповідальність за дотримання правил і нормативних актів та надійні заходи внутрішнього контролю несе найвищий управлінський персонал та управлінський персонал залученого банку. Аудитор розглядає юридичні та нормативні обмеження та набуває розуміння того, як найвищий та середній управлінський персонал контролюють ефективне функціонування системи внутрішнього контролю (включаючи внутрішній аудит). МСА 402 "Аудиторські міркування стосовно суб'єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги" надає подальші рекомендації з цього питання.

20.       Є ряд ризиків, пов'язаних з банківськими операціями, які не є виключно банківськими, але є досить важливими, оскільки вони визначають банківські операції. Аудитор отримує розуміння щодо характеру таких ризиків та того, як банк управляє ними. Це розуміння дає можливість аудиторові оцінити рівні властивого ризику та ризику контролю, пов'язаних з різними аспектами банківської діяльності, і допомагає визначити характер, розрахунок часу й обсяг аудиторських процедур.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Наверх ↑