Тема 4. Бухгалтерський облік в торгівлі.

Галузеві особливості, які впливають на побудову та організацію обліку в торгівлі. Ліцензування і патентування торговельної діяльності та їх облік. Ціноутворення у торгівлі. Документальне оформлення та облік надходження, реалізації та іншого вибуття товарів в оптовій торгівлі. Аналітичний облік товарів в оптовій торгівлі. Облік транзитного товарообороту. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. Документальне оформлення та облік надходження, реалізації та іншого вибуття товарів у роздрібній торгівлі. Облік транспортно-заготівельних витрат і торговельних націнок. Документальне оформлення та облік операцій з повернення і переоцінки товарів. Облік тари. Облік операцій комісійної торгівлі. Особливості обліку виїзної торгівлі. Інвентаризація товарів і тари в торгівлі та відображення її результатів в обліку. Облік витрат торговельного підприємства. Формування та  облік фінансових результатів у торгівлі.

                                                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Наверх ↑