Тематика рефератів

(для всіх форм навчання)

1. Особливості сільськогосподарського виробництва та їхній вплив на організацію бухгалтерського обліку.

2. Особливості документального оформлення наявності та руху тварин на відгодівельних підприємствах.

3. Документальне оформлення та облік кормів на відгодівельних підприємствах.

4. Документальне оформлення та облік наявності і руху поголів’я тварин.

5. Синтетичний та аналітичний облік витрат на відгодівлю тварин і калькулювання фактичної собівартості тварин.

6. Облік витрат на забій тварин і калькулювання собівартості м’ясопродуктів.

7. Визначення та відображення в обліку доходів і результатів операційної діяльності відгодівельних підприємств.

8. Документальне оформлення та облік насіння і мінеральних добрив.

9. Особливості калькулювання собівартості продукції рослинництва.

10. Документальне оформлення і облік надходження і вибуття продукції рослинництва.

11. Особливості формування та відображення в обліку результатів операційної діяльності на підприємствах з виробництва продукції рослинництва.

12. Організаційно-технологічні особливості будівельного виробництва та завдання бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання.

13. Класифікація, оцінка та облік запасів у будівельних організаціях.

14. Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом.                                                                                          

15. Визнання витрат і доходів за будівельним контрактом.                                   

16. Облік розрахунків з замовником (забудовником) і субпідрядниками.    

17. Облік будівництва господарським способом (у забудовника).

18. Бухгалтерський облік рухомого складу автотранспортних підприємств.

19. Бухгалтерський облік запасів автотранспортних підприємств.

20. Особливості обліку оплати праці та її оплати в автогосподарствах.

21. Облік витрат автотранспортних підприємств та калькулювання собівартості автоперевезень.

22. Облік обсягу автотранспортних послуг і виконаних робіт та їх реалізації.

23. Організація та облік товарних запасів на підприємствах гуртової торгівлі.

24. Особливості бухгалтерського обліку торгово-посередницьких операцій та комісійної торгівлі.

25. Особливості обліку виїзної торгівлі і торгівлі товарами поштою.

26. Організація та облік товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі.

27. Документальне оформлення та облік повернення і продажу тари підприємствами роздрібної торгівлі.

28. Особливості ціноутворення у закладах ресторанного господарства.

29. Облік виробництва та реалізації продукції власного виробництва у закладах ресторанного господарства.

30. Документальне оформлення і облік операцій буфетів закладів ресторанного господарства.

31. Особливості обліку на  підприємствах   житлово-комунального господарства.

32. Склад та облік доходів  підприємств   житлово-комунального господарства, і розрахунків із споживачами послуг.

33. Облік витрат  підприємств   житлово-комунального господарства.

 34.  Доходи та витрати ОСББ і особливості відображення їх в обліку.

35. Організація обліку в ОСББ.

36.   Документальне оформлення туристичних послуг. Особливості оподаткування та обліку туристичної   діяльності. 

37. Облік туристичної діяльності: облік діяльності тур оператора, облік діяльності тур агента, облік придбання путівок.

 38.  Оподаткування рекламної діяльності. 

39.  Облік у рекламному агентстві.

40. Облік витрат на рекламу у рекламодавця.

41. Особливості обліку витрат на рекламу.

 42. Особливості обліку виготовлення та встановлення об’єкта зовнішньої реклами.

43. Облік витрат на участь підприємства у виставці.

44. Облік безоплатної роздачі продукції в цілях реклами, експонування товарів у вітринах.

 45.  Документування готельних послуг. 

46. Особливості   бухгалтерського обліку готельних послуг.

47. Особливості надання перукарських послуг. Бухгалтерський облік перукарських послуг.

48. Бухгалтерський облік побутових послуг.

49. Оподаткування  неприбуткових організацій.

50.  Бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Наверх ↑