1.5. Загальна характеристика ТОВ "Взутекс-2" та аналіз його основних техніко-економічних показників

Підприємство є юридичною особою за законодавством України - у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Підприємство може від свого імені вступати в зобов'язання, виступати в суді, господарському суді та третейському суді, набувати майнових та особистих немайнових прав і виконувати обов'язки, пов'язані з його діяльністю.

Підприємство може створювати в Україні та за її межами філії, представництва і дочірні підприємства, бути засновником і учасником інших господарських товариств і підприємств та вступати з ними в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому законодавством України, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, приймати участь в діяльності міжнародних організацій та бути їх членом.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки із своїм найменуванням українською та англійською мовами, емблему, символіку, знак для товарів та послуг, інші реквізити необхідні для його діяльності.

Підприємство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність. Основою планів є договори, зразок якого наведено у додатку Е.

Підприємство має право передавати частину свого майна філіям, представництвам і дочірнім підприємствам, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно або в тимчасове користування юридичним і фізичним особам належне йому рухоме і нерухоме майно і кошти, списувати її з балансу, а також використовувати на благодійницькі цілі.

Підприємство виконує роботи і надає послуги суб'єктам господарської діяльності і громадянам за договірними цінами.

Підприємство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори чи договори цивільно-правового характеру, а також створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші колективи.

Підприємство створене з метою одержання його учасниками прибутку від діяльності задоволення потреб суспільства в товарах народного споживання, оргтехніки, продукції промислового, сільськогосподарського, виробничо-технічного та іншого призначення, будівництва нових і реконструкції діючих об'єктів різного призначення, по наданню торговельних, сервісних, посередницьких, медичних, юридичних, побутових та інших послуг, розвитку інфраструктури, та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України.

Предмет діяльності підприємства:

Фінансова та виробнича діяльність;

Виготовлення та реалізація взуття, одягу, надання послуг по індпошиву;

Операції з цінними паперами;

Відкриття перукарень, салонів краси, лазень та пральних закладів, надання ними послуг населенню та суб'єктам підприємницької діяльності;

Надання послуг прокату;

Надання послуг зв'язку;

Інвестиційна діяльність;

технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

виробництво  запасних  частин,   комплектуючих,   гумовотехнічних  та   інших  частин  до автотранспортної техніки, побутових приладів, механізмів та устаткування;

прокат засобів виробництва, автотранспортної техніки;

оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, в тому числі бензином і дизельним паливом, автомобілями та іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва, запасними частинами, вузлами та агрегатами до них;

створення та експлуатація СТО і реалізація автомобілів, запчастин;

будівництво, експлуатація і утримання автозаправних станцій по реалізації паливно-мастильних матеріалів, складів і баз по їх зберіганню, станцій технічного обслуговування, автомобілів і інших транспортних засобів;

здійснення міських, міжміських та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів;

ремонт, монтаж та інша діяльність по обслуговуванню засобів автоматизації, механізації та ін.;

виробництво, зберігання і реалізація мінеральних добрив, синтетичного аміаку, адипінової кислоти, фосфорної кислоти, аміачної води, сірчаної кислоти, азотної кислоти, рідких комплексних добрив, амофосу та діафоній фосфату, рідкої вуглекислоти, солей АГ, кисню в балонах, циклогексану та циклогексанолу, товарів побутової хімії, іншої хімічної продукції.

будівництво житлових , нежитлових та промислових споруд;

будівництво, придбання, взяття в оренду, сумісне використання, продаж нерухомості, та інша діяльність на ринку нерухомості;

виконання комплексних будівельних, ремонтних і реставраційних робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла та споруд іншого призначення, а також виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт та робіт по художньому оформленню, розробка проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт;

будівельні роботи завершувального циклу;

будівництво будинків та споруд “під ключ”;

виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських і проектних робіт в різних галузях господарської діяльності, виконання проектних і пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії, діяльність по впровадженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;

виготовлення та обробка плит, пам'ятників та інших виробів з природного каменю (габро, граніт і т.п.)

розробка родовищ природного каменю;

виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, забезпечують технічний захист інформації;

виконання інженерно-пошукових та проектних робіт;

виконання науково-дослідних, конструкторських, проектно-кошторисних розробок, розробка та адаптація програмних засобів;

розробка діагностичної апаратури та автоматизованих експертних діагностичних систем;

сертифікація металів та конструкцій;

розробка та виробництво програмного забезпечення для електронно-обчислювальної техніки;

створення та впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу;

створення сервісних служб по обслуговуванню програмного забезпечення, автоматизованих систем управління виробництвом підприємств і організацій;

виробництво, тиражування та реалізація наукових розробок;

послуги по розробці та впровадженню нових технологічних процесів;

організація оптової та роздрібної торгівлі нафтою, нафтопродуктами, чорними та кольоровими металами, будматеріалами;

виробництво, ремонт хутряних виробів у т.ч. шуб;

виробництво тканин, килимів;

оптова та роздрібна торгівля виробами із кераміки, глини і т. ін.;

організація та експлуатація магазинів, кафе, ресторанів, барів, виставок-продаж та комплексне забезпечення діяльності виставок, ярмарок, демонстраційних залів та магазинів, організація комплексних обідів;

виробництво, закупівля та реалізація медичного обладнання та лікарських засобів, та виробів медичного призначення;

відкриття та утримання аптек;

виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у т.ч. з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;

здійснення діяльності по придбанню, постачанню та оптовій реалізації природного газу і електроенергії на території України, а саме:

пошук, укладання та виконання замовлень на продаж природного газу і установлення домовленості між Засновниками що до його транспортування до споживача;

продаж, розповсюдження, постачання та маркетинг природного газу в Україні та за її межами;

створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;

торгівля оптова та роздрібна виробами із хутра;

торгівля оптова та роздрібна продовольчими товарами;

торгівля оптова та роздрібна непродовольчими товарами;

торгівля оптова та роздрібна електронною технікою;

торгівля оптова та роздрібна офісною технікою;

торгівля оптова та роздрібна джерелами енергоживлення;

торгівля оптова та роздрібна галантерейними виробами;

торгівля оптова та роздрібна канцтоварами;

торгівля оптова та роздрібна фото-технікою, фотоматеріалами;

торгівля оптова та роздрібна кінотехнікою, кіноматеріалами;

організація оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, сировиною, іншими видами ресурсів, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією;

укладати договори дарування;

виробництво та переробка товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення та сільськогосподарської продукції;

торгово-посередницька діяльність;

оптова та роздрібна торгівля автозапчастинами до сільськогос-подарської техніки;

організація і проведення оптово-роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами та сільськогосподарською продукцією;

оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами;

оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;

оптова торгівля продуктами харчування;

комерційна, торгово-закупівельна, торгово-посередницька діяльність;

купівля, передача та постачання електричної енергії усім групам споживачів;

організація, фінансування, та проведення в країні і за кордоном різного роду спортивних та видовищних заходів: шоу-програм, аукціонів, конкурсів, лотерей, виставок-продаж творів мистецтва, народних промислів, музеїв;

утворення різноманітних, в т.ч. тимчасових творчих колективів, працюючих на основі договорів громадсько-правового характеру, надання послуг по типу “інженірінг”;

проведення патентних досліджень, придбання патентів, ноу-хау;

здійснення операцій в сферах обміну ліцензіями, ноу-хау;

здійснення передачі в оренду, безкоштовно чи в обмін, взаємне використання, використання на основі лізінга, належних йому фондів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів на договірних
умовах і основах;

організація відеосалонів та прокат аудіо-, відеокасет;

розвиток ігорного бізнесу, організація казіно, салонів ігрових автоматів, тоталізаторів та інших ігрових засобів та закладів;

виконання посередницьких, комерційних, дилерських, консалтингових та дистриб’юторських послуг виробничого і невиробничого характеру, включаючи створення торговельного дому, здійснення угод по експорту-імпорту, торгівля зовнішня;

послуги митного брокера;

митно-брокерська діяльність;

створення митних складів;

надання послуг по митному складуванню;

здача в оренду митних складів;

поштовий зв’язок;

кур'єрська служба;

експедиторська діяльність;

виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;

виробництво, заготівля, закупка та реалізація продукції тваринництва, птахівництва, бджільництва, квітникарства;

організація готельної справи, будівництво, будівництво та експлуатація готелів;

послуги у галузі громадського харчування та готельного обслуговування;

створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших видів туризму, а також туристичного обслуговування;

організація ділових поїздок за кордон і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових і громадських кіл, а також іноземців;

усі види туризму як по Україні так і міжнародні у т. ч.:

виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій і приватних осіб /в т.ч. зарубіжних/;

організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, концертів, а також заходів по зв'язкам з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;

надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій;

розробка, тиражування і реалізація науково-методичних матеріалів;

проведення науково-методичних та тематичних семінарів з питань підвищення кваліфікації банківських працівників, спеціалістів охорони та інших напрямків діяльності як в Україні так і за кордоном.

Підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою насичення споживчого ринку товарами народного споживання, продукцією промислового призначення та послугами підвищеного попиту і залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури.

Згідно Статуту підприємство може здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва;

експорт товарів, робіт, послуг не власного виробництва як з переходом права власності на них до підприємства, так і без переходу права власності на них до підприємства;

імпорт товарів, робіт і послуг для власних потреб;

імпорт товарів, робіт, послуг для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і громадян як з набуттям права власності, так і без набуття такого на товари, роботи і послуги, які імпортуються;

експорт та імпорт капіталів та робочої сили;

надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-екпедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристських та інших;

науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

участь у створенні банківських, кредитних та страхових установ за межами України;

спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності суб'єктам господарської діяльності за межами України;

організація та здійснення  діяльності  в  галузі  проведення  виставок,  аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України;

товарообмінні /бартерні/ операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з суб'єктами господарської діяльності інших країн.

Більш детальна характеристика видів діяльності підприємства наведена в копії статуту підприємства в додатку Ж.

В таблиці 1.2 наведено основні техніко-економічні показники ТОВ “Взутекс - 2”.

Таблиця 1.2

Техніко-економічні показники ТОВ “Взутекс - 2”

 

Показники

2007

2008

2009

Темп росту, % 2008/2007

Темп росту, % 2009/2008

1

2

3

4

5

6

1.Товарна продукція, тис. грн.

1325,6

1270,5

1660,0

95,8

130,6

2. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис.грн.

1309,4

1248,0

1635,0

95,3

131,0

3. Процент реалізованої продукції, %

98,7

98,2

98,5

99,4

100,3

4. Собівартість продукції,

тис. грн.

869,7

1021,0

1275,0

117,4

124,8

5. Валовий прибуток, тис. грн.

221,5

19,0

87,0

8,6

4,5 раз

6.  Чистий прибуток, тис. грн.

58,4

-148

- 103,0

8,9

69,5

6. Рентабельність підприємства, %

6,7

-14,5

- 8,0

- 21,2

+14,4

7. Вартість основних фондів,

тис. грн.

1472,8

1365,9

1275,2

92,7

93,3

8. Середньоспискова чисельність працівників, чол.

92

85

85

92,4

-

10. Річний фонд оплати праці працівників, тис. грн.

1606,3

1122,0

1566,5

69,8

139,6

11. Середньорічна заробітна плата, грн.

17460

13200

18429

75,6

139,6

12. Фондовіддача, грн.

1,17

1,29

0,95

110,2

73,6

13. Фондоозброєність праці,

тис. грн.

16,0

16,0

15,0

-

93,7

14. Продуктивність праці працівників, тис. грн./чол.

14,2

14,7

19,2

103,5

130,6

Підприємство в 2007 році отримало чистий прибуток в сумі 58,4 тис. грн.

Підприємство у 2008 році було в збитках, які становили 148 тис. грн. і в 2009 році теж отримало збитки в сумі 103,0 тис. грн.

З цих даних можна говорити про не оптимістичне майбутнє підприємства. Але можливо все повернеться іншим боком, якщо підприємство розвивається хвилеподібно, то в наступному році підприємство знову буде прибутковим, будемо надіятися на краще.

Ще одним показником ефективності розвитку підприємства виступає рентабельність підприємства.

Отже, у 2007 – 2009 роках рентабельність підприємства відповідно становить: 6,7%, -14,5%, -8,0%.  Тобто рентабельність підприємства має такі ж тенденції як і прибуток, а саме у 2007 році рентабельність збільшується, а у 2008 та 2009 роках підприємство нерентабельне.

Можна зробити висновок, що для всебічної та правильної оцінки фінансового стану підприємства необхідно враховувати такі три основні показники, як прибуток, рентабельність та рівень платоспроможності. Наші дослідження показали, що у минулих роках сума збитків значно перевищувала суму прибутків, тобто підприємство було збитковим, проте на даний час ситуація помітно змінилася на краще: за даними балансу на 2007 рік сума власних коштів покривала всі зобов’язання підприємства, зросли обсяги прибутку. Підприємство стало платоспроможним.

Товарна продукція у 2008 році у порівнянні з 2007 роком зменшилась на 4,2%, а у 2009 році порівняно з 2008 роком збільшилась на 30,6%.

Виручка від реалізації продукції у 2008 році у порівнянні з 2007 роком зменшилась на 4,7 %, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зросла на 31,0%.

Собівартість реалізованої продукції у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 17,4%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком – на 24,8%.

Валовий прибуток у 2008 році у порівнянні з 2007 роком зменшився на 91,4%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком  збільшився в 4,5 рази.

Вартість основних фондів у 2008 році у порівнянні з 2007 роком зменшилась на 7,3%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком – на 6,7%.

Середньосписокова чисельність працівників у 2008 році у порівнянні з 2007 роком зменшилась на 7,6%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком не змінювалась і становила 85 чол.

Річний фонд оплати праці у 2008 році у порівнянні з 2007 роком зменшився на 30,2%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 39,6%.

Середньорічна заробітна плата у 2008 році у порівнянні з 2007 роком зменшилась на 24,6%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилась на 39,6%.

Фондовіддача у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 10,2%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшилась на 26,4%.

Фондоозброєність праці у 2008 році у порівнянні з 2007 роком не змінюється, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшилась на 6,3%.

Продуктивність праці у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 3,5%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком – на 30,6%.

ТОВ “Взутекс – 2” має всі можливості, щоб покращити свою діяльність і виправити становище, яке сталося.

Висновки до розділу 1

В першому розділі даної бакалаврської роботи було розкрито економічну сутність запасів, показано яку роль вони відіграють в діяльності підприємства. Показано особливості відображення в обліку малоцінних швидкозношуваних предметів. Охарактеризована законодавчо-нормативна база з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів яка існувала на момент написання бакалаврської роботи.

Раціональне використання малоцінних та швидкозношуваних предметів зменшує матеріальні витрати на виробництво, зменшує її собівартість і сприяє підвищенню прибутків.

Малоцінні та швидкозношувані предмети займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства у сфері діяльності, при визначенні результатів господарської діяльності та при висвітленні інформації про його фінансовий стан.

Перший розділ роботи присвячений теоретичному підгрунтую організації бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношувані предмети на підприємстві, їх класифікації та оцінці, висвітленню законодавчої бази.

В залежності від того, яку роль відіграють різноманітні малоцінні та швидкозношувані предмети в процесі виробництва продукції, робіт і послуг, вони поділяються на такі групи:

- інструменти і пристрої загального призначення;

- інструменти та пристрої спеціального призначення;

- змінне обладнання, використовуване для заміни зношених частин без ремонту;

- технологічна тара, багаторазово використовувана у технологічному процесі;

- спеціальний одяг, взуття і запобіжні пристрої;

- постільні приналежності.

Малоцінні та швидкозношувані предмети надходять на підприємство в результаті:

- придбання за грошові кошти та їх еквіваленти;

- виготовлення власними силами;

- безкоштовної передачі;

- обміну на інші малоцінні та швидкозношувані предмети.

Отримані малоцінні та швидкозношувані предмети зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається із суми фактичних витрат на їх придбання або виготовлення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑