ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………..……………………..7

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТЬ МАЛОЦІННИХ ШВИДКО-ЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ..……………………….…………………….….10

Загальна характеристика запасів, їх класифікація………………….10

Розкриття економічної сутності МШП ……………………………..20

Огляд законодавчої та нормативної бази з обліку МШП ……….....22

Організація облікового процесу МШП……………………………...24

1.5. Загальна характеристика ТОВ  “Взутекс -2” та аналіз його   основних техніко-економічних показників…………………………………….37

РОЗДІЛ 2 ПОБУДОВА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ТА АНАЛІЗ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ ТОВ “ВЗУТЕКС-2” ……………………………………………………………..50

2.1. Документальне оформлення обліку МШП…………………………..50

2.2. Фінансовий  та податковий облік МШП …………………………….59

2.3. Відображення у фінансовій та податковій звітності інформації про МШП……………………………………………………………………………..68

2.4. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, виклад їх практичного застосування та пропозиції по удосконаленню обліку МШП…………………………………..70

2.5. Задачі та джерела економічного аналізу МШП на базовому підприємстві……………………………………………………………….……..80

2.6. Шляхи вдосконалення обліку та аналізу використання МШП на виробництві……………..………………………………………………………..88

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ…….………………………………....92

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….95

ДОДАТКИ………………………………………………………………….99


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑