11.4. Облік короткострокових кредитів банків.

Короткострокові кредити банків - це сума поточних зобов'язань підприє­мства перед банками за отриманими від них позиками.

Короткострокові кредити можуть надаватися банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу і не забезпечені надходженням коштів у відповідному періоді.

Облік розрахунків за кредитами банків у національній та іноземній валютах, арок повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув, ведеться на рахунку 60 "Коротко­строкові позики".

За кредитом рахунка 60 "Короткострокові позики" відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті"

603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті"

604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті"

605 "Прострочені позики в національній валюті"

606 "Прострочені позики в іноземній валюті".

Бухгалтерські записи з обліку короткострокових кредитів наведені нижче:

1. Отримана на поточний рахунок короткострокова позика банку:

Дебет 31 "Рахунки в банках"

Кредит 60 "Короткострокові позики"

2. Нараховані відсотки за отриманий кредит:

Дебет 951 "Відсотки за кредит"

Кредит 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

3. У кінці звітного періоду списані нараховані відсотки за отриманий кредит:

Дебет 792 "Результат фінансових операцій” Кредит 95І "Відсотки за кредит"

4. Погашення заборгованості перед банком за:

А) нарахованими відсотками:

Дебет 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

Кредит 31 "Рахунки в банках"

Б) короткостроковими позиками:

Дебет 60 "Короткострокові позики"

Кредит 31 "Рахунки в банках"

5. Короткострокова позика банку спрямована на погашення заборго­ваності перед постачальниками:

.Дебет 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

 Кредит 601 "Короткострокові кредити банку у національній валюті"

6. Короткостроковий кредит пролонговано і переведено у довгостро­ковий:

Дебет 601 "Короткострокові кредити банку у національній валюті" Кредит 603 "Відстрочені короткострокові кредити банку у національній

Валюті"

Одночасно: Дебет 603 "Відстрочені короткострокові кредити банку у національній валюті" Кредит 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

7. Не оплачений у строк короткостроковий кредит переведено у про­строчену позику:

Дебет 601 "Короткострокові кредити банку в національній валюті" Кредит 605"Прострочені позики в національній валюті"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑