ТЕМА 10. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ (РАХУНКИ КЛАСУ 3)

10.1. Гроші та їхні функції.

Гроші виникли дуже давно. Це один із найвизначніших витворів людського суспільства. Вони зачаровують людей. Заради них люди працюють, через них навіть страждають, вигадують най витончені способи їх отримання і витрачання. Гроші – це єдиний товар, котрий не можна використати інакше як витрачаючи їх. Вони на годують людей, не зодягають, не дають притулку і не розважають доти, доки їх не витратять або не інвестують. Люди майже все роблять для грошей, і гроші майже все роблять для людей. Гроші – це своєрідна загадка.

Історія грошей налічує вже тисячоліття. Вчені неоднаково пояснюють процес виникнення грошей. Одні з них вважають, що гроші виникли стихійно в результаті розвитку обміну. Інші стверджують, що люди дійшли взаємної згоди щодо запровадження грошей.

На світанку цивілізації один продукт безпосередньо обмінювався на інший. Нині такий обмін називають бартером. В обмін регулярно надходила незначна кількість продуктів. Прямий обмін продукту на продукт відбувався лише за збігу бажань учасників угоди. Тому з’явився посередник в обміні товарів, що його називають загальним еквівалентом.

Загальний еквівалент – це товар, який має властивість обмінюватися на будь-який інший товар. В історії різних народів роль загального еквівалента виконували різні товари. В одних країнах ним була худоба, в інших – сіль, хутро, тютюн, мідь, залізо, срібло, золото тощо. В Україні-Русі функції загального еквівалента тривалий час виконували худоба й хутро. Врешті-решт роль загального еквівалента закріплюється за благородними металами – золотом і сріблом.

Однак застосування товарних грошей, зокрема благородних металів, також виникало чимало проблем. Насамперед упродовж всієї історії торгівлі не вистачало золота. Тому виникли паперові гроші., потрібне не самі по собі, а для тих товарів        і послуг, які можна на них купити. Вперше паперові гроші були випущені в Китаї у ХП ст., в Європі вони з’явилися лише в ХУІІ ст. Держава зосереджує у своїх руках випуск паперових грошей, що робить їх рідкісними. Окремі особи не мають права на випуск грошей, і такі спроби держава жорстоко карає. Кількість паперових грошей обмежена, що забезпечує їм купівельну спроможність. Паперові гроші не мають внутрішньої вартості і є саме грішми, бо держава визначає їх як такі за допомогою закону.

Отже, суть грошей зводиться до здійснення ними ролі посередника в обміні. Найповніше суть грошей виявляється через їхні функції. Гроші виконують три функції:

Міри вартості;

Засобу обміну;

Засобу нагромадження багатства.

Суть функції міри вартості полягає в тому, що за допомогою грошей визначають ціни всіх інших товарів. Держава юридичним актом закріплює грошову одиницю.

У функції засобу обміну гроші виступають посередником між продавцем і покупцем. Початково обмін відбувався за допомогою зливків золота або срібла. Але це надто ускладнювало обмін: необхідність зважування грошового металу, дрібнення його на частини, встановлення проби тощо. Тому почали фарбувати монети. Початково монета – це зливок благородного металу встановленої форми, ваги і проби, що засвідчено на монеті особливим штампом держави.

Функція нагромадження грошей означає створення багатства. У суспільстві існують глибинні економічні причини, що спонукають фірми та окремих людей заощаджувати гроші. Для закупівлі капітальний благ необхідно попередньо нагромадити гроші. Придбання предметів споживання значної цінності (житло, меблі, автомобіль) також передбачає попереднє заощадження грошей. Нагромаджує гроші не лише населення, а й держава, створюючи валютні резерви. Ці резерви мають дуже велике значення в умовах поглиблення міжнародного поділу праці і зростання взаємозалежності держав.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑