ТЕМА 9. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

1. Склад витрат, що включаються до собівартості продукції.

2. Групування та облік витрат на виробництво за економічними елементами.

3. Групування та облік витрат на виробництво за статтями калькуляції.

4. Облік витрат собівартості продукції.

5. Методи калькулювання собівартості продукції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑