7.7. Інвентаризація виробничих запасів та облік її результатів.

         Інвентаризація виробничих запасів проводиться за місцем зберігання та окремо за матеріально відповідальними особами. Матеріальні запаси при інвентаризації записуються в описи за кожним окремим найменуванням із зазначенням номенклатурного номеру, виду, групи, сорту і кількості.

За результат атами проведеної інвентаризації складається протокол, у якому зазначаються стан складського господарства, результати проведеної інвентаризації, пропозиції про залік нестач і лишків при пересортиці, списування нестач у межах норм природного убутку, а також понад нормативні нестачі і втрати від порчі цінностей, запропоновані заходи щодо попередження нестач і втрат у подальшому. Протокол інвентаризаційної комісії повинен бути розглянутий і затверджений у 5-ти денний строк керівником підприємства.

Результати інвентаризації після затвердження керівником відображаються у бухгалтерському обліку підприємства.

Порядок відображення результатів інвентаризації матеріальних цінностей:

1. Загальна сума нестач, якщо винуватця не встановлено:

 Дт 947 Кт 20, 22

2. Списується нестача, зарахована по пересортиці:

 Дт 20, 22 Кт 20, 22

3. Відноситься на рахунок матеріально відповідальної особи різниця у вартості матеріалів, зарахованих по пересортиці:

 Дт 375 Кт 20, 22

4. Оприбутковуються виявлені лишки матеріалів:

 Дт 20, 22 Кт 745

5. Сума нестач у межах норм природного убутку:

 Дт 91 Кт 20, 22

6. Нестачі, віднесені за рахунок матеріально відповідальної особи:

 Дт 375 Кт 71

7. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами:

 Дт 375 Кт 71

8. На суму нарахованого ПДВ:

 Дт 71 Кт 641

9. Погашення різниці між ринковими та обліковими цінами:

 Дт 30, 31, 66 Кт 375

10. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами має бути внесена до бюджету:

 Дт 71 Кт 641

11. Перерахування до бюджету різниці між розрахунковими та обліковими цінами, штрафних санкцій:

 Дт 641 Кт 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑