Рекомендація

Дисципліна "Основи конструювання виробів із шкіри" є однією зі спеціаль­них профілюючих дисциплін і тому займає провідне місце в підготовці бакалаврів і спеціалістів з технології і конструювання виробів із шкі­ри.

На основі вивчення загальних понять з анатомії і фізіології лю­дини, законів антропології і біомеханіки розглядає конструктивну ха­рактеристику виробів із шкіри, деталі та їх роботу, гігієнічні та фізичні властивості виробів, технологічну та техніко-економічну характеристику з використанням знань, отриманих при вивченні окремих розділів вищої та прикладної математики, інженерної та комп’ютерної графіки, прикладної механіки та інших дисциплін.

В результаті вивчення дисципліни "Основи конструювання виробів із шкіри" студент повинен:

з н а т и:

- конструктивну характеристику взуття і шкіргалантерейних виробів та швів, які з’єднують їх деталі;

- особливості роботи деталей при експлуатації взуття та їх знос;

- гігієнічні та фізичні властивості взуття й чинники, які на них впливають;

- чинники, які впливають на техніко-економічну характеристику виробів із шкіри та методику їх визначення.

в м і т и:

- правильно визначити раціональну форму і розміри деталей, вибрати не­обхідну конструкцію шва для їх з'єднання і метод кріплення деталей низу;

- правильно підібрати пакети деталей взуття, щоб забезпечити необхідні гігієнічні та фізичні властивості взуття згідно з його призначенням;

- розрахувати техніко-економічні показники спроектованої моделі взуття.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Наверх ↑